วรรณคดี

วรรณคดีเป็นผลงานการประพันธ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีศิลปะและสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน
ซึ่งศิลปะในวรรณคดีเกิดจากการเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารที่ไพเราะน่าฟัง  อ่านแล้วเกิดอารมณ์
สุนทรีย์และให้แง่คิดจรรโลงใจ  นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตประจำวัน  ดังนั้น  วรรณคดี
จึงเป็นสิ่งที่อนุชนรุ่นหลังควรรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสมควรอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์เพื่อรับรู้ความงามของภาษาและข้อคิดต่างๆ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to วรรณคดี

  1. Mr WordPress says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s